onsdag den 20. februar 2019

fredag den 11. januar 2019

                                         Tillykke til Mejlby Kirke med deres nye Alterlys
Tillykke til Vittrup Kirke med deres nye Alterlys

torsdag den 13. september 2018